I huset


4:e Teatern är en fri professionell teatergrupp som bildades 1982. De spelar teater för alla åldrar men det huvudsakliga uppdraget är barn- och ungdomsteater.

021-14 27 77
teatern@4e.se
www.4e.se
Biljettboking: 021-12 30 60 (Elektra Bio)


ABF erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.

021-470 75 00
info.vasteras@abf.se
www.abf.se

Folkhemsturen

"Sweden, the middle way"
Guidade turer genom den svenska modellen cirka 1930-1980 i veteranfordon.

Vi ger er en alternativ, rolig, kunskapstät och annorlunda resa genom Sveriges 1900-talshistoria där alla sinnen utmanas.

 

Telefon: 073-855 73 05
https://www.folkhemsturen.se/


DraóThea -Aros Kulturcenter är en daglig verksamhet för personer med lindrig eller måttlig funktionsnedsättning. Verksamheten riktar sig mot dans, teater, film och drama.

021-13 85 00
info@draothea.net
www.draothea.net


Elektra är en mångkulturell mötesplats för film och samtal med ett brett utbud av filmer från hela världen. Här kan du uppleva stor film i en liten bio.

021 - 12 30 60
elektra@elektrabio.se
www.elektrabio.se


Folkrörelsernas Medieförening i Västerås (FMiV) är en ideell föreningssammanslutning som verkar för ickekommersiell lokal medieverksamhet i Västerås med omnejd. De sänder radio i Vår radio 93,7 MHz.

021-470 75 37
info@fmiv.nu
www.fmiv.nu


Vi är en liten skola där eleverna läser estetiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet. En stor del av utbildningen bedrivs i projekt och teman, ibland genom samarbete med andra verksamheter i huset. Vi bedriver en kreativ utbildning som förbereder inför framtida studier och arbetsliv.

021 - 18 22 90
info@kgy.se
www.kgy.se

LajvVerkstaden arberar med lajv som kulturform och pedagogiskt verktyg. De driver upplevelsebaserade projekt där deltagande står i fokus.
070-048 18 19
info@lajvverkstaden.se
www.lajvverkstaden.se

Vasteraskultur

Västerås Kulturskola ger dig som är 0-20 år och är bosatt i Västerås, möjlighet att hitta ditt egna uttryck i musik, dans, teater och bild. Du kan välja mellan 75 ämnen.

Telefon: 021-39 19 50, telefontid: 13.00-15.00

https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/kulturskola.html


Västerås Show Chorus är en professionell kör som tävlar i kvinnlig barbershop samt framtäder i offentliga och privata sammanhang.

0702 - 142215
dirigent@vasterasshowchorus.se
www.vasterasshowchorus.se

Öppna Kanalen Västerås är en fristående TV-kanal som sänder i Västerås.

021-12 67 00info@okvasteras.sewww.okvasteras.se