Om oss

Culturen är ett 4200 kvm stort kulturhus i Kopparlunden, Västerås. Här passerar hundratusentals människor varje år när de besöker kulturarrangemang eller några av husets 12 verksamheter. Vårt gemensamma mål är att erbjuda västeråsarna en mötesplats där nyskapande kulturverksamhet står i centrum.

Upplevelser, delaktighet och mångfald är nyckelbegrepp.
Upplevelser kan vara film, musik, teater eller dans. De kan också bestå av mat, konst, kaffe och bildning. Ofta har våra arrangemang inslag av alla ingredienserna samtidigt.
Delaktighet kan vara många saker. Möjlighet att påverka vårt utbud, själv vara en del av skapandet eller diskutera det ämne som berörts i föreställningen är vanliga inslag hos oss.
Mångfald jobbar vi för i flera betydelser. Mångfald i etnisk bakgrund, mångfald av kulturyttringar, mångfald av åldrar, alla skall hitta något som passar dem.

CuLTUREN är Västerås torg, med tak på. På ett bra torg händer det mycket hela tiden, men det finns också plats för den som bara vill sitta ned, ta en kopp kaffe och titta på folk. Torget ligger mitt i Kopparlunden.

CuLTUREN är renoverad men bär fortfarande spår av industrilokal. Inne i huset råder ett otroligt lugn och en inneboende tysthet. Eftersom det finns så många känslor förknippade med kultur är det viktigt att det runt omkring är fridfullt och ljust. Den offentliga konsten är också mycket noga utvald. Bland den är ett neonhus av Mikael Richter det första man ser.

Kom till Kopparlunden, titta in i huset och se vad som händer. Att det händer är det enda som är säkert.
CuLTURENs verksamhet drivs på uppdrag av Kultur- och fritidsnämden i Västerås stad.

Kulturen sitter i väggarna
Kärt barn har många namn: Nordiskan, Metall, Essem, Outokumpu och Kopparlunden. Området där CuLTUREN ligger var länge stängt för allmänheten men är nu mer tillgängligt än någonsin – ett unikt industriområde där kultur, miljö och teknik blandas. Historien om Kopparlunden började för drygt 100 år sedan, närmare bestämt 1897. Elektriciteten gjorde då sitt intåg och Asea behövde nya produkter. Nordiska Metallaktiebolaget bildades och tillverkade halvfabrikat i koppar, mässing och aluminium. Där fanns tråddrageri, valsverk, tubdrageri, metallpress, gjuteri, mekanisk verkstad och ammunitionsavdelning.

1907 – Första sammanslagningen, Aktiebolaget Svenska metallverken bildas.
1910 – Omstrukturering, Nya Aktiebolaget Svenska Metallverken bildas.
1914 – Nytt namn, AB Svenska Metallverken.
1969 – Gränges köper Metallverken, nytt namn Gränges Essem.
1980 – Elektrolux köper Gränges.
1986 – Finska Outokumpu köper koppardelen i Elektrolux och nytt namn blir Outokumpu Copper.

Visionen om Kopparlunden – en ny stadsdel

I början av 1990-talet blev det sämre tider och Outokumpu Copper fick smärtsamt krympa sin verksamhet från 1100 medarbetare till 400 st. Men ur det smärtsamma kom något gott. Företaget stod med tomma industrilokaler och området kunde öppnas upp för allmänheten för första gången på nästan 100 år. Det som tidigare var ett stängt, hårt bevakat industriområde började nu förvandlas till en ny stadsdel med vackra byggnader och centralt läge. Visionen om den nya stadsdelen Kopparlunden var att blanda industri, high tech, etablerad kulturverksamhet och bostäder i området. Genom kulturhuset CuLTUREN och företagsparken Teknikbyn är tre av de fyra delarna i visionen realiserat.

Visionen om CuLTUREN – ett nytt kulturhus
1971 förvärvarde Gränges Emmausverkstäderna av ASEA som tillverkade vattenkraftsgeneratorer i lokalen. Det är i denna gamla Emmausverkstad, Skepp 1, som CuLTUREN har etablerats. 1999 köpte Västerås stad lokalen – en 4200 kvadratmeter stor, mörk och murrig industrilokal full med möjligheter. Visionen om att förvandla Skepp 1 till en mötesplats där kulturen kan skapa nya möjligheter att utvecklas, ett centrum för kulturen i Västerås och Västmanland tog form.

Den mörka, murriga och ödelagda industrilokalen fick ett nytt liv från golv till tak. Det tog bara åtta månader att förvandla den gamla verkstaden. Skanska tog första spadtaget i januari år 2000. 125 personer arbetade med renoveringen, 600 000 skruvar, 19 000 kvm gips och 1 300 ton betong gick åt under arbetet. Höga höjder, komplicerade planlösningar, fukt i bottenplattan och höga ljudkrav försvårade arbetet med förvandlingen från verkstad till kulturhus. Huset fick sitt nya namn CuLTUREN efter den latinska beteckningen för koppar – Cu.

Varje år besöks CuLTUREN av ca 200 000 personer. De arbetar i huset, ser på film, teater och dans, går i skola, äter lunch, tittar på utställning, lyssnar på musik eller tar en kopp kaffe. CuLTUREN är stort och rymmer upp till 1400 personer samtidig vid större arrangemang som mässor och konserter.

extr dag2Ext natt2

Culturtorget